Aktuelle indsatser

Her kan du se, hvor vi lige nu er i gang med at klimatilpasse vores kommune. Du kan også se de områder, hvor der er risiko for oversvømmelser. Vi kalder dem fokusområder.

Projekter

Billede af projektet

Rønnealle

Det nuværende kloaksystem i området ved Rønneallé for lille og trænger til renovering.

Læs mere
Billede af projektet

Kolding Å

Når det regner kraftigt og langvarigt, løber der store mængder regnvand ned ad bakkerne og ud i å-systemet i Kolding Ådal, og kan give særlig høj vandstand i Kolding Å.

Læs mere
Billede af projektet

Christiansfeld

Et boligområde i den centrale del af Christiansfeld by ligger så lavt, at regnvandet samler sig der og giver oversvømmelser, når der er skybrud.

Læs mere
Billede af projektet

Vifdam

I Vifdam-området findes en lille grøn oase. Området ligger lavt, og vandet vil helt naturligt søge til området.

Læs mere
Billede af projektet

Bypark Øst

I Bypark Øst bliver der lavet et regnvandsbassin ved at bygge en dæmning i området. Når det ikke regner vil det være en attraktiv park for alle, der ønsker at opleve bynatur.

Læs mere
Billede af projektet

Brændkjær

Boligområdet i Brændkjær er et af de områder, hvor vi gerne vil bruge regnvandet til at forbedre oplevelsen af hele området.

Læs mere

Fokusområder

Billede af projektet

Rylevej

Oversvømmelserne opstår i situationer med kraftig regn, når vandet strømmer ned fra de omgivelser, der ligger ovenfor Rylevej. Derfor er der behov for at styre vandet, så vandmængderne ikke gør skade.

Projektet skal tilbageholde så meget vand som muligt i området, og resten skal styres videre på kontrolleret vis.

Læs mere
Billede af projektet

Christiansfeld by

Christiansfeld blev i 2015 udpeget som UNESCO verdensarv og er en by med stor kulturhistorisk værdi.

Læs mere
Billede af projektet

Kolding midtby

Langs Kolding Å i Kolding midtby er der flere områder, der i forskellig grad er truet af oversvømmelse ved stormflod og kraftig eller langvarig nedbør.

På kortet er der angivet et større område, der indeholder alle de små oversvømmelsestruede områder. Området i Kolding midtby, der er udpeget i Klimatilpasningsplanen, som et af de prioriterede områder, rummer generelt store værdier, som fx brandstationen og vigtige vejknudepunkter.

Læs mere
Billede af projektet

Legeparken

Når der er skybrud eller langvarig regnvejr samler vandet sig i Legeparken, fordi det ligger lavt i forhold til omgivelserne.

Læs mere
Billede af projektet

Kolding Havn

I området omkring Kolding Havn er der oversvømmelsesrisiko ved store nedbørsbørsmængder og hvis kloakrørene er overbelastede.

 

 

Læs mere
Billede af projektet

Hejlsminde

Området omkring Hejlsminde er meget lavt beliggende ved Hejlsminde bugt, og derfor er der risiko for, at det bliver oversvømmet.

Læs mere
Billede af projektet

Vamdrup

I Vamdrup er der to vejknudepunkter langs jernbanen, som bliver oversvømmet ved kraftig regn, fordi vandet samler sig under jernbanebroen.

Læs mere

Andre tiltag

Kloakseparering

Kloakseparering betyder, at vi deler kloaksystemet op, så spildevand bliver ledt til renseanlægget, mens regnvandet, der jo er rent i forvejen, bliver ledt direkte tilbage i naturen.

Læs mere

Se færdige og fremtidige projekter

Her finder du alle færdige og fremtidige projekter

Se færdige og fremtidige projekter