Færdige og mulige projekter

 

Se her en liste over færdiggjorte og mulige projekter. Listen opdateres løbende.

Færdige projekter

Billede af projektet

Bramdrupdam

Tre fluer med ét smæk: Bramdrupdam Sports- og Mødecenter fik ny parkeringsplads, nyt lege- og hyggeområde og samtidig blev området klimatilpasset.

Læs mere
Billede af projektet

Agerøvej: Åbne kanaler, grøfter og bassiner

I den nye boligudstykning Agerøvej i den nordlige del af Kolding ender al regnvand i åbne kanaler langs vejene og bliver derfra ledt videre til grøfter og bassiner – for til sidst at ende i Nr. Bjert Bæk, som løber ud i Eltang Vig.

Læs mere
Billede af projektet

Eltang

I den nye bydel i Eltang bliver regnvandet håndteret lokalt.

Læs mere
Billede af projektet

Klimatilpasning i Kløvkær

Klimatilpasning er tænkt ind helt fra begyndelsen på Kløvkær-grunden i Seest.

Læs mere
Billede af projektet

Højvandssikring

På Havnevej i Hejlsminde, fra Toldbakken og ned til p-pladsen ved Lystbådehavnen, er der lavet højvandsikring.

Læs mere

Mulige projekter

Billede af projektet

Stormflodssikring ved Binderup-Grønninghoved

Kolding Kommune er sammen med en ‘digegruppe’ i gang med at undersøge behovet og mulighederne for at sikre området mod stormflod.

Læs mere
Billede af projektet

Vamdrup

Det nuværende kloaksystem i nogle dele af Vamdrup er for utidssvarende, nedslidt og trænger til renovering.

Læs mere
Billede af projektet

Skovvangen

Området omkring Skovvangen er bakket med store højdeforskelle.

 

Læs mere
Billede af projektet

Rylevej

Der har gentagne gange været problemer med oversvømmelser af huse og haver langs Rylevej.

Læs mere