Regnvand gør Byparken til en grøn oase

I Byparken er der lavet et regnvandsbassin ved at bygge en dæmning i området. Regnvandsbassinet er med til at skabe en attraktiv park for alle, der ønsker at opleve bynatur.

Byparken ligger tæt på Koldings bymidte ved siden af Legeparken og fungerer som en ‘grøn overgang’ mellem byen og den storslåede natur ved Marielundssøen.

Der er sket meget siden byparken i Kolding i 1930’erne var engarealer til den store Dyrehavegård. I mange år blev parken brugt til koncerter, men det gav udfordringer på grund af den fugtige jord i området. I mange år stod parken meget tom og lidt kedelig, blot som et stort, grønt græsareal.

Samtidig med ønsket om at skabe en mere spændende bynær park, har der også været et behov for at kunne aflaste kloakkerne i Kolding midtby ved episoder med skybrud og langvarig regn.

Derfor besluttede Klimavand at slå to fluer med ét smæk. Nemlig at etablere et regnvandsbassin og skabe en grøn oase med en god sammenhæng mellem Marielundsskoven, legeparken og byen.

Regnvandsbassinet er nu færdigt og kan rumme 4.000 kubikmeter regnvand eller det, der svarer til to olympiske svømmebassiner. Nu mangler arbejdet med at lægge rør og skabe de rigtige forbindelser under jorden. Det er forventeligt færdigt i begyndelsen af 2019 og så vil bassinet være fuldt funktionsdygtigt.

Når det ikke regner, løber der et lille vandløb i bunden af bassinet, og her i løbet af efteråret bliver, der sået blomster og forhåbentlig bliver området næste sommer til en smuk blomstereng. I løbet af efteråret bliver der plantet buske i området.

Der er også flere stier på vej, udover dem, der allerede er etableret, og der kommer en bro, så man kan besøge øen midt i regnvandsbassinet.

Der er planer om flere opholdssteder i parken, udover klimapavillionen, hvor der bl.a. er plads til at grille.

 

Læs også:
Skolebørn planter træer i Byparken
Byhaver bliver et samlingspunkt i Byparken
Åben KOMtainer: Bliv klogere på klimatilpasning i Byparken

Fakta om projektet

Læs mere om klimapavillonen på oplevkolding.dk

Projekt start

Juni 2016

Projekt slut

2019

Følg med på facebook

Projektet er et samarbejde mellem Klimavand og en række borgere fra nærområdet.

Kontakt os for flere informationer

kontaktperson

Louise L. Jensen

24 65 72 79 louij@kolding.dk

Byparken før projektet startede i juni 2016.

Klimapavillonen er opført i 2017, tegnet af Labland Architects og støttet af Lokale- og Anlægsfonden.

Naboernes input og arbejdsgruppens videre arbejde har foreløbigt resulteret i denne skitse, som By- og Udviklingsforvaltningen nu udvikler videre på.

På sigt kommer der en bro til øen midt i regnvandsbassinet. Hvordan den helt præcist kommer til at se ud er endnu ikke besluttet.

Når regnvandsbassinet ikke er fyldt med vand, løber der en lille bæk i bunden af bassinet.

Svanemor- og svanefar og deres syv teenageunger flyttede ind i regnvandsbassinet i september 2018 og var tydeligvis begejstret for den nye bolig.