Søgade

Kan tæt bebyggelse, trafik og klimatilpasning gå hånd i hånd?

Søgade er et af de steder, hvor vi kan forebygge oversvømmelser andre steder i byen ved at adskille regnvandet fra spildevandet. Da der ikke er langt til Slotssøen, er det oplagt at bruge søen til regnvandet, så vi slipper for at bruge energi på først at pumpe det til renseanlægget i Agtrup og derefter rense det på samme måde som spildevandet fra boliger og erhverv.

Men Søgade er også en gade med tæt bebyggelse og mange interessenter, og der er ikke nogen direkte adgang fra Søgade til Slotssøen. Hvis regnvandet ikke skal ledes via kloakrørene, så skal det i stedet ledes til regnbede eller lignende, som kan opsamle regnvandet og lede det langsomt videre til Slotssøen ad passager, som vi endnu ikke har fundet.

Lige nu er vi i gang med at tale med beboere og andre interesserede om, hvordan de godt kunne tænke sig, at gaden skal udvikles. I løbet af efteråret 2018 håber vi at kunne præsentere et forslag for beboere, grundejere og andre interessenter til, hvordan gaden fremover både kan rumme beboere, besøgende, den nødvendige trafik og selvfølgelig regnvandet.

Så snart vi har et forslag, som har opbakning fra beboere og brugere af gaden og som kan opfylde de nødvendige funktioner, vil det blive præsenteret for beslutningstagerne i Kolding Kommune og BlueKolding, som skal finansiere anlægsarbejdet, så vi forhåbentligt kan gennemføre projektet inden for de næste par år.

Projektet i Søgade er støttet af EU.

Kontakt os for mere information

kontaktperson

Stella Steen Jensen

79 79 18 40 Steje@kolding.dk