Stormflodssikring ved Binderup-Grønninghoved

Kolding Kommune er sammen med en ‘digegruppe’ i gang med at undersøge behovet og mulighederne for at sikre området mod oversvømmelser og stormflod.

Flere sommerhusejere i området ved Grønninghoved og Binderup har oplevet, at deres sommerhuse er blevet oversvømmet af vand fra havet. Det skete senest ved stormfloden i januar 2017 og i januar 2019.

Da klimaforandringerne ifølge DMI vil betyde, at der i fremtiden kommer flere og kraftigere storme, er der risiko for, at sommerhusejerne vil opleve hyppigere og kraftigere stormfloder og dermed flere oversvømmelser i fremtiden.

Derfor er Kolding Kommune – på opfordring fra grundejere i området og med opbakning fra Kystdirektoratet – i gang med at undersøge behovet, mulighederne og økonomien i et eventuelt projekt, der sikrer området mod stormflod og oversvømmelser.

Læs mere og find kontaktoplysninger
Her på siden kan du få mere at vide om arbejdet med at undersøge om Binderup-Grønninghoved-området skal stormflodssikres og finde kontaktoplysninger til digegruppen og Kommunens projektledere.

Vær opmærksom på, at siderne bliver løbende opdateret.

Klik på linkene herunder og læs mere:

Hvad sker hvornår
Roller og lovhjemmel i undersøgelses-projektet
Kontaktoplysninger til projektledere og digegruppe
Kort nyt fra undersøgelses-projektet
Dokumenter og materialer om undersøgelses-projektet
Kort over undersøgelsesområdet
Undersøgelsesprojektet – A-Z
Spørgsmål og svar

Fakta om undersøgelsesprojektet i Binderup-Grønninghoved

Vigtig viden

  • Det er vigtigt at understrege, at der ikke er taget en beslutning om, hvorvidt der skal stormflodssikres i Binderup-Grønninghoved.
  • Aktuelt er der en forhøring i gang frem til 20. maj 2019. Materialet til forhøringen er sendt ud til alle involverede i eboks, men ligger også her.
  • Du kan finde præsentationerne fra informationsmødet den 6. april på samme side.
  • NB: En aktuel afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om digebyggeri ved Jyllinge Nordmark har skabt lidt usikkerhed om konsekvenserne for vores projekt – På siden ‘Spørgsmål og svar’ kan du nederst på siden læse Kolding Kommunes vurdering .