Stormflodssikring ved Binderup-Grønninghoved

Kolding Kommune er sammen med en ‘digegruppe’ i gang med at undersøge behovet og mulighederne for at sikre området mod stormflod.

Flere sommerhusejere i området ved Grønninghoved og Binderup har oplevet, at deres sommerhuse er blevet oversvømmet af vand fra havet. Det skete senest ved stormfloden i januar 2017.

Da klimaforandringerne ifølge DMI vil betyde, at der i fremtiden kommer flere og kraftigere storme, er der stor risiko for, at sommerhusejerne vil opleve hyppigere og kraftigere stormfloder og dermed flere oversvømmelser i fremtiden.

Derfor er Kolding Kommune – på opfordring fra grundejere i området og med opbakning fra Kystdirektoratet – i gang med at undersøge behovet, mulighederne og økonomien i et eventuelt projekt, der sikrer området mod stormflod. Det sker ud fra et ønske om at handle med rettidig omhu og ikke på bagkant af en voldsom stormflodshændelse med store skader til følge.

Læs mere og find kontaktoplysninger
Her på siden kan du få mere at vide om arbejdet med at undersøge om Binderup-Grønninghoved-området skal stormflodssikres og finde kontaktoplysninger til digegruppen og Kommunens projektledere.

Vær opmærksom på, at siderne bliver løbende opdateret.

Klik på linkene herunder og læs mere:

Hvad sker hvornår
Roller og lovhjemmel i undersøgelses-projektet
Kontaktoplysninger til projektledere og digegruppe
Kort nyt fra undersøgelses-projektet
Dokumenter og materialer om undersøgelses-projektet
Kort over undersøgelsesområdet
Undersøgelsesprojektet – A-Z
Spørgsmål og svar

Fakta om undersøgelsesprojektet i Binderup-Grønninghoved

Vigtig viden

  • Det er vigtigt at understrege, at der ikke er taget en beslutning om, hvorvidt der skal stormflodssikres i Binderup-Grønninghoved.
  • Aktuelt er der en undersøgelse i gang, hvor Kolding Kommune og Digegruppen i tæt samarbejde belyser de tekniske muligheder og økonomien.
  • I sidste ende er det Byrådet, der beslutter, om stormflodssikringen skal etableres.
  • Læs mere om, hvad der sker, hvornår i processen.
  • Informationsmøde i første kvartal 2019
  • Så snart vi har kortlagt, hvilke løsningsmodeller, der findes og hvad de koster, vil vi holde et informationsmøde, formentlig i første kvartal 2019, hvor digegruppen og Kommunen vil fremlægge den viden, der er indsamlet og give plads til debat og spørgsmål.