Naturen skal fremmes i Vifdam

Borgerne omkring det grønne område i Vifdam ønsker at bruge klimatilpasningen til at fremme naturen.

Det grønne område i Vifdam er et af de laveste beliggende steder i Kolding, og her har vandhullet i midten opsamlet regnvand, så længe nogen kan huske. Nu skal den funktion udbygges, så der i forbindelse med store regnskyl ledes mere vand til området, så vi kan forebygge oversvømmelser i andre områder.

I den anledning blev byens borgere inviteret til at være med til at udvikle området, for når vi nu alligevel skal i gang med en oprensning og udvidelse af søen, så er der også mulighed for at udvikle hele området.

De borgere, som valgte at deltage i udviklingsarbejdet, lagde især vægt på, at området skulle være en oase af natur, som hele byen kan have glæde af. Her skal dyre- og planteliv gerne have gode vilkår, og hvis det er muligt at tiltrække eksempelvis flere fugle og padder, så vil borgerne kunne nyde de oplevelser, som det giver.

Og der er gode muligheder for, at regnvandet kan bidrage til at opfylde disse ønsker. Eksempelvis er der planer om at lave områder, som oversvømmes lejlighedsvist. Disse forhold vil skabe gode vækstvilkår for forskellige planter, og med dem følger både insekter, fugle og padder, hvis vi er heldige.

Nu skal pengene passe
I forbindelse med projektet er der lavet et skitseforslag til, hvordan parken ideelt set kunne se ud – et forslag som fik stor opbakning fra de borgere, som har set det. Men det indeholder også en del elementer, som ikke bidrager til selve håndteringen af regnvand. De elementer må, ifølge lovgivningen, ikke finansieres af Klimavand.

Lige nu er den overordnede idé til godkendelse hos relevante myndigheder, og derefter vil en gruppe af borgere i området arbejde på at indsamle penge til en del af de elementer, som kan forbedre oplevelsen af Vifdam. En udsigts- og opholdstrappe i den nordlige ende af søen er et af de største ønsker, men det er endnu usikkert, hvad der bliver muligt i forhold til både myndighedernes godkendelse, jordbundsforholdene og finansieringen.

Er du interesseret i at deltage i arbejdet med at finde finansiering, kan du sende en mail til lejk@bluekolding.dk, så bliver dine kontaktoplysninger givet videre til en repræsentant for gruppen af borgere, og du får besked, når arbejdet går i gang.

Projektet i Vifdam er støttet af EU, og foregår i et samarbejde mellem Kolding Kommune og BlueKolding.

Læs også nyheden:
Gymnasieelever forsøger at løse klimaudfordringer

Vi kan bruge klimatilpasningen til at frede vores oase

Fakta om projektet

Skitseforslag

Se her skitseforslaget, der viser hvordan Vifdam kan ideelt kunne komme til at se.


Vil du vide mere?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret på, hvad der sker.

 

 

 

Du kan følge dette og vores øvrige klimatilpasningsprojekter på Facebook.

Kontakt os for mere information

kontaktperson

Stella Steen Jensen

79 79 18 40 Steje@kolding.dk

Vifdam-projektet klimatilpasser området omkring Vifdam, Bernstoffsvej og bidrager til at klimatilpasse Kolding midtby.

Vifdam-projektet klimatilpasser området omkring Vifdam, Bernstoffsvej og bidrager til at klimatilpasse Kolding midtby.