nyhedsbillede

Regnvandsopsamling

Opsamling af regnvand fra tag giver mulighed for at anvende vandet til fx havevanding, i drivhuse m.m. Regnvand er meget velegnet til at vande blomster, buske og krukker i haven og potteplanter
indendørs, da regnvand ikke indeholder kalk. Det er sund fornuft at genanvende sit regnvand, fordi man således sparer på grundvandsreserverne ved at erstatte brugen af drikkevand med regnvand.

Man kan både opsamle regnvand under og over jorden. I begge tilfælde ved at etablere en regnvandstank eller en regnvandstønde koblet til nedløbsrør. Man kan evt. installere en pumpe og en ledning, hvis regnvandet skal anvendes langt fra tønden. Overløbet kan enten lede ud til en græsplæne, et regnbed eller en faskine, der allesammen kræver en nedsivningstilladelse, eller til kloakken. Dette skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Hvorfor opsamle regnvand?
Ved at opsamle regnvandet og anvende det til fx havevanding aflaster du kloakken, samtidig med at du kan spare penge på køb af rent drikkevand og spare på grundvandsreserverne.

Vidste du…
At du trygt kan anvende regnvand til at vande haven – også grøntsager og frugt.

Logo Tilbage